Polityka prywatności oraz opis przetwarzania danych osobowych portalu bauza.pl

obowiązuje od 01.09.2022r.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

Strona internetowa bauza.pl – dostępna pod adresem bauza.pl oraz wszystkimi podadresami bauza.pl – jest serwisem internetowym firmy Bauza.pl Maciej Bauza, świadczącym usługi informacyjne oraz wypożyczenia sprzętu dostępnego w wypożyczalni poprzez ww. serwis.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

§ 2
Administrator danych osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Bauza.pl Maciej Bauza NIP: 9151810115, REGON: 380400475 z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 32/2 w Trzebnicy (kod pocztowy: 55-100). Wszelki kontakt z ADO jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@bauza.pl.

 

§ 3
Jakie dane osobowe i w jakim celu będą przetwarzane

Przetwarzane dane osobowe w serwisie bauza.pl możemy podzielić na dwie grupy (ze względu na cel ich przetwarzania):

1. Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi wyświetlania strony internetowej bauza.pl na Państwa urządzeniach oraz statystyk:
a. Typ danych osobowych:
– Adres IP Państwa urządzenia
– Typ i wersja przeglądarki internetowej
– Typ i wersja systemu operacyjnego Państwa urządzenia
– Lokalizacja geograficzna Państwa urządzenia
– Inne identyfikatory wysyłane przez Państwa urządzenia
– Informacja o plikach cookies

b. Cel przetwarzania:
– Dostęp do informacji
– Personalizacja serwisu internetowego
– Przechowywanie informacji
– Statystyki wewnętrzne

2. Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zamówień i zapytań w wypożyczalni sprzętu w serwisie bauza.pl:
a. Typ danych osobowych:
– Imię i nazwisko
– Adres klienta (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj)
– Adres dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj)
– Adres e-mail
– Numer telefonu
– Dane dotyczące zamówienia (rodzaj i ilość zamówionego produktu, uwagi)
– Dane dotyczące płatności (rodzaj płatności)
– Status zamówienia

b. Cel przetwarzania:
– Dostęp do informacji
– Obsługa zamówienia (w tym wystawienie faktury w zewnętrznym serwisie)
– Personalizacja serwisu internetowego
– Statystyki

3. Profilowanie
Serwis może profilować użytkownika i wyświetlać mu indywidualny wygląd niektórych podstron serwisu. Profilowanie dotyczy tylko danych niezbędnych do utworzenia podstrony “Moje konto” oraz wyświetlania imienia i nazwiska, bądź loginu użytkownika na stronach serwisu.

Profilowanie może być użyte również do personalizowania przedmiotów wypożyczalni, które będą proponowały się do zamówienia.

Profilowanie nie będzie używane do wyświetlania reklam firm zewnętrznych.

 

§ 4
Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane z § 2, pkt. 1 mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w szczególności firmie Google Inc. w celu obsługi statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zainstalować blokadę funkcji Google Analytics Opt-out Browser Add-on dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dane z § 2, pkt. 2 dotyczące zamówienia mogą być przekazywane automatycznie lub w sposób ręczny do serwisu wFirma.pl w celu obsługi zamówienia (wystawienie faktury, proformy lub dokumentów magazynowych).

Jeżeli dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom wewnątrz EOG lub poza EOG to przed tym faktem ten dokument będzie uzupełniony o stosowne informacje.

 

§ 5
Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniosku o usunięcie ich przez właściciela danych osobowych. Wniosek taki można przesłać na adres e-mail ADO.

 

§ 6
Usunięcie, zaprzestanie przetwarzania oraz przeniesienie danych osobowych, protest dot. przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych z serwisu, ich zmiany, zaprzestania przetwarzania oraz do przeniesienia ich do innego ADO (w szczególności danych dot. obsługi zamówień w wypożyczalni).

Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane osobowe dotyczące wykonanych zamówień mogą być usunięte tylko w zakresie nieobejmującym dokumentów księgowych, które są objęte obowiązkiem przetrzymywania przez okres 5 lat, liczonym od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku (zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Skorzystanie prawa zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Wszelkie wnioski o usunięcie, zmianę, zaprzestanie przetwarzania oraz przeniesienie danych osobowych jak również sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adres e-mail biuro@bauza.pl

 

§ 7
Prawo o wniesieniu skargi

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

§ 8
Pliki Cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma Bauza.pl Maciej Bauza NIP: 9151810115, REGON: 380400475 z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 32/2 w Trzebnicy (kod pocztowy: 55-100).

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Prawa autorskie do informacji o Cookies ma serwis wszystkoociasteczkach.pl